Er heeft al vele eeuwen langer een huis op deze plaats gestaan, en het huidige pand nummer 27 is waarschijnlijk een samenvoeging van 2 panden, welke op oude afbeeldingen reeds voorkomen. Er is bekend dat aan het eind van de 19e eeuw de weduwe van scheepsbouwer De Zeeuw (mevrouw Koolhaalder) het huis verkocht aan dokter Hendrik Kikkert.

geschiedenis

Het pand waarin Jan Boer
gevestigd is, is in 1898
door de verbouwing
van twee 17e eeuwse
huizen tot stand gekomen.

Het deed dienst als woning
voor dokter Kikkert en
als bakkerswinkel voor
Jan Boer. In de 20e eeuw,
werd het pand verbouwd
tot een moderne winkel.

Bij gebrek aan opvolging
uit eigen familie deed
Jan Boer de zaak in
1956 over aan de heer
Verhoeff sr., die hem
op zijn beurt in 1977
overdeed aan zijn zoon
en schoondochter.